ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรอนด์เอเชีย

             ห้างหุ้นส่วนจำกัดบรอนด์เอเชีย เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับงานซ่อมวาล์วซึ่งให้บริการ

ในกลุ่มงานปิโตรเคมี, ปิโตรเลียม, กลุ่มโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ

Ball valve overhaul   On site lapping gate valve

         ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรอนด์เอเชีย   จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้มีระสบการณ์  การทำงานในกลุ่มปิโตรเคมี, ปิโตรเลียม และโรงไฟฟ้า, Offshore มากว่า 15 ปี    เราให้บริการในการซ่อมวาล์วอุตสาหกรรม Soot blower valve,  Manual  valve และ Safety valve หลากหลายประเภท หรือ รวมไปถึงการซ่อมแซมวัสดุ หรือชิ้นงานให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ

Service safety valve offshore : Rubicon     

     

 

    

  

  

ทีมงานได้รับการอบรมความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

Recondition gate valve
Lapping gate valve onsite

Lapping gate valve on-site client.

More...

Recondition globe valve

Recondition globe valve size : 1"

More...

Recondition ball valve
Ball valve T-way

Recondition ball valve

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรอนด์เอเชีย ที่อยู่ :  เลขที่ 69/13 ถนนจันทอุม ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง    รหัสไปรษณีย์ 21000
มือถือ :  081-875-6511      เบอร์โทร :  038-010477
อีเมล : pradit_b@bondasia-thailand.com
เว็บไซต์ :www.bondasia-thailand.com
 

Bondasia Ltd part. Address :  69/13 Chantaudom rd., T.Choengnoen
A. Maungraong Rayong    21000
Mobile :  081-875-6511      Tel :  038-010477
E-mail : pradit_b@bondasia-thailand.com
Website :www.bondasia-thailand.com